Általános Szerződési Feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE

 

Jelen felhasználási feltételek az alábbi Honlapokon való felhasználásra terjednek ki: www.cvonline.hu, www.topjob.hu, www.gyorjobs.hu, www.komaromjobs.hu, www.vasjobs.hu, www.veszpremjobs.hu, www.fejerjobs.hu, www.zalajobs.hu, www.somogyjobs.hu, www.tolnajobs.hu, www.pecsjobs.hu, www.bacsjobs.hu, www.pestjobs.hu, www.budapestjobs.hu, www.nogradjobs.hu, www.hevesjobs.hu, www.borsodjobs.hu, www.szabolcsjobs.hu, www.hajdujobs.hu, www.jaszsjobs.hu, www.bekesjobs.hu, www.csongradjobs.hu, www.hoteljobs.hu, www.medijobs.hu, www.officejobs.hu, www.techjobs.hu, www.mernokmunka.hu, www.penzugyallas.hu, www.ertekesitoiallas.hu, www.programozoallas.hu (a továbbiakban együttesen: „Webportál”).

Fentiekben megjelölt honlapok üzemeltetője a Russmedia Digital Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) (továbbiakban: „Russmedia Digital”)

 

Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt a Webportált használni kezdené. A Webportál használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Webportálon. Ha az alábbi felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a Webportált és ne vegye igénybe annak szolgáltatásait. Kérjük, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak a Webportál használatára vonatkozó feltételekre.

 

Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen felhasználási feltételekben félkövérrel kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak a Webportál használatát illetően.

 

Jelen felhasználási feltételek a Webportál szolgáltatásait álláskeresőként, munkavállalóként igénybe vevő magánszemélyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) általi felhasználásra vonatkozik. A Webportál szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevők általi felhasználásra nem jelen felhasználási feltételek, hanem a Webportálon szintén elérhető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

 

 A Webportálra belépő, a Webportálon regisztráló, illetve a Webportálon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő Felhasználók személyes adatait a Russmedia Digital a Webportálon elérhető adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeken kívül az adatvédelmi nyilatkozatot is figyelmesen olvassa el, mert az adatvédelmi nyilatkozat fontos rendelkezéseket tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

 

  1. 1.     A szolgáltatás célja

 

A Webportálon keresztül elérhető szolgáltatás arra irányul, hogy az álláskereső személyek megfelelő felületen és különböző módokon keresztül értesüljenek a Webportál szolgáltatásait munkaadóként igénybevevők aktuális állásajánlatairól.

 

A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a Webportálon elérhető állásajánlatok között különböző szempontok szerint böngésszenek, a regisztrált, és a Russmedia Digital-lal szerződéses jogviszonyban álló munkaadók, vagy potenciális munkaadók képviseletében eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „munkaadók”) által hozzáférhető adatbázisba önéletrajzukat, fényképüket és egyéb adataikat feltöltsék, önéletrajzukat, illetve az általuk megadott adatokat aktív, vagy passzív státuszba helyezzék, online hírlevelekben értesüljenek a munkaerőpiac aktualitásairól, egyéb termékekről és szolgáltatásokról kapjanak tájékoztatást, értesítést (direkt marketing célú megkeresések formájában).

 

  1. 2.     Igénybe vehető szolgáltatások

 

  1. a.     Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

 

A Felhasználó regisztráció nélkül az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 

A Felhasználó regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között, valamint benyújthatja pályázatát, illetve jelentkezhet az általa kiválasztott álláshirdetésre az álláshirdetést megjelentető munkaadónál.

 

Felhasználó továbbá megismerheti a Webportálon regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat, továbbá adott esetben a Webportálon aktuálisan meghirdetett szolgáltatás igénybevételére jogosult. 

 

  1. b.     Regisztráció

 

Felhasználó a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét (amely a Felhasználó azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót köteles meghatározni. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció vagy a jelszó már foglalt, úgy ezt a rendszer jelzi és a Felhasználó köteles más e-mail címet vagy jelszót megadni. Felhasználó köteles jelszavát titokban tartani, a felhasználói jelszavának illetéktelen személyek általi megszerzéséért a Russmedia Digital nem felelős.

 

Felhasználó csak a jelen felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Webportálra. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben 14. életévét nem töltötte be, úgy kizárólag törvényes képviselője regisztrálhatja, amennyiben 14. életévét betöltötte, de 16. életévét még nem töltötte be, úgy regisztrációjához törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. Fentieknek megfelelően Felhasználó a regisztrációt megelőzően köteles nyilatkozni életkoráról. E körben bővebben lásd az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó rendelkezését.

 

A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy a Felhasználó a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez a Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik.

 

Regisztrációt követően létrejön a Felhasználó saját felhasználói fiókja, amelyben Felhasználó az alább részletezett műveleteket végezheti, és az alább részletezett szolgáltatásokat veheti igénybe.

 

A Felhasználó közösségi oldalakon keresztül is igénybe veheti a Webportál meghatározott szolgáltatásait. 

 

  1. c.     Regisztrációt követően igénybe vehető szolgáltatások

 

Regisztrációt követően a Felhasználó önéletrajzát pdf, vagy word formátumban az általa választott nyelven a Webportálra feltöltheti. A Felhasználó továbbá az általa választott nyelven pdf vagy word formátumban motivációs levelet tölthet fel a Webportálra. A Felhasználó továbbá saját magáról korlátozott számú és méretű fényképet tölthet fel.

 

A Felhasználó jogosult az általa feltöltött adatok, dokumentumok vonatkozásában azok aktív, inaktív vagy blokkolt állapotát beállítani, az állapotot bármikor megváltoztatni.

 

Aktív státusz esetén a Felhasználó által feltöltött adatok (önéletrajz, motivációs levél, fénykép, stb.) hozzáférhetőek és a Felhasználó által megadott szempontok szerint kereshetőek a Webportál szolgáltatásait munkaadóként igénybevevő, a Russmedia Digital-lal szerződéses jogviszonyban álló személyek által.

 

Más Felhasználók (azaz álláskeresők), továbbá a Russmedia Digital-lal szerződéses jogviszonyban nem álló munkaadók a Felhasználó azonosítására is alkalmas adataihoz akkor sem férhetnek hozzá, ha a Felhasználó státusza aktív.

 

Inaktív státusz esetén a Felhasználó által feltöltött adatok sem más felhasználók, sem munkaadók által nem kereshetőek és nem láthatóak.

 

Blokkolt státusz esetén a Russmedia Digital nem küld a Felhasználó részére tájékoztató e-maileket az önéletrajzi adatai alapján megfelelő állásokról.

 

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Webportálra látogató bármely személy automatikusan eléri és kereshet a különböző kategóriákba feltöltött önéletrajzok anonimizált, személyes adatokat és elérhetőségeket nem tartalmazó kivonatos változatai között.

 

Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött adatokat (önéletrajz, motivációs levél, fénykép, stb.) módosítani, kiegészíteni, eltávolítani.

 

Felhasználó bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni.

 

Felhasználó a regisztrációt követően az álláshirdetéseket alkategóriákba sorolhatja, valamint Felhasználó felhasználói fiókjában elmentheti az őt érdeklő álláshirdetéseket, mindaddig amíg az adott álláshirdetés aktív.  A Felhasználó által elmentett hirdetések a Felhasználó általi törlésig a mentett hirdetések között maradnak.

 

A Russmedia Digital tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a munkaadó ilyen irányú kérése esetén a munkaadó által megadott szempontoknak megfelelően a felhasználók által feltöltött önéletrajzok között a munkaadó számára a Russmedia Digital előszűrést végezhet.

 

Felhasználó, amennyiben a regisztráció során az erre vonatkozó check boxokat kipipálta, az általa megjelölt kritériumok szerinti állásokról rendszeres értesítőket kap, továbbá rendszeres munkavállalói hírleveleket kap az általa megadott e-mail címre.

 

A Russmedia Digital tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az állásértesítő, valamint a munkavállalói hírlevél a Russmedia Digital-lal szerződéses jogviszonyban álló munkaadók vagy más személyek reklámajánlatait is tartalmazhatja. Felhasználó az állásértesítőre és a munkavállalói hírlevélre vonatkozó check box kitöltésével hozzájárul e reklámok közléséhez.

 

A Russmedia Digital ugyanakkor nem vállal kötelezettséget az állásértesítő és a munkavállalói hírlevelek elküldésére, Felhasználó az állásértesítő valamint a hírlevél küldésével kapcsolatosan nem támaszthat igényt a Russmedia Digital-lal szemben.

 

A Russmedia Digital a regisztrált Felhasználóknak a megadott e-mail címre a szolgáltatás újdonságairól  tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez a Felhasználó a regisztrációval hozzájárul. A Felhasználó ugyanakkor bármikor jelezheti e-mail, fax vagy postai úton a Russmedia Digital felé, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatás kapni a szolgáltatás újdonságairól.

 

  1. 3.     Hozzájárulás közvetlen megkereséshez

 

A Felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségeken a munkaadók állásajánlataikkal kapcsolatban őt közvetlenül felkeressék, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegyék, akár e-mailben, akár telefonon, akár postai levél útján.

 

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerint a munkaadók közvetlen megkereséseket kizárólag be nem töltött állásajánlattal kapcsolatosan eszközölhetnek, és csak abban az esetben, ha a Felhasználó státusza aktív állapotban van. Ugyanakkor a Russmedia Digital nem vállal felelősséget azért, ha valamely  munkaadó e szerződéses kötelezettségét nem tartja be. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Russmedia Digital-lal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet, amely azzal kapcsolatos, hogy valamely munkaadó szerződésellenes, vagy jogellenes magatartást tanúsít.

 

A Felhasználó a Webportál szolgáltatásainak igénybevételével és a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a Russmedia Digital a Felhasználót közvetlen üzletszerzés, a saját, a Russmedia Digital Csoport, valamint a Russmedia Digital-lal szerződéses jogviszonyban álló más társaságok termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése céljából a Felhasználó által megadott elérhetőségeken megkeresse és vele reklámokat közöljön (direkt marketing).

 

Felhasználó ez utóbbi hozzájáruló nyilatkozatát a Russmedia Digital-hoz címzett levélben postai úton, faxon, vagy elektronikus üzenetben visszavonhatja.

 

  1. 4.     Egyéb

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Russmedia Digital nem felel az álláshirdetések valóságáért, aktualitásáért. A Russmedia Digital az álláshirdetések valóságát, aktualitását nem ellenőrzi.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a személyes adatait a Webportálra feltölti, a Russmedia Digital nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít. Ezért a Russmedia Digital semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha a Felhasználó a Webportál szolgáltatásainak igénybevétele ellenére nem talál állást.

 

Felhasználó a Webportálon kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel a Webportálra. Felhasználó felelős az általa megadott adatok pontosságárét, valóságáért és aktuális voltáért, Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Russmedia Digital, akár harmadik személyek felé.

 

A Felhasználó által feltöltött önéletrajz, motivációs levél és fénykép, vagy egyéb adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.

 

A Russmedia Digital jogosult az önéletrajzot, továbbá a feltöltött egyéb adatokat-, és fényképeket törölni és/vagy a Webportálról eltávolítani, amennyiben a Russmedia Digital megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi-, vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult a Russmedia Digital-lal szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat, fénykép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát.

 

Ugyanakkor a fenti eltávolítási, törlési lehetőség a Russmedia Digital részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. A Russmedia Digital nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által feltöltött adatok, fényképek ellenőrzéséért, kijavításáért, illetve a jogszabálysértő, vagy más személy személyiségi, vagy egyéb jogát sértő fényképek eltávolítására.

 

Felhasználó az álláshirdetésekben megadott elérhetőségeken a munkaadóval kizárólag a saját maga által betöltendő állással kapcsolatban veheti fel a kapcsolatot. Egyéb célra (például reklámüzenetek küldése céljából) az álláshirdetésekben közzétett elérhetőségek nem használhatók fel.

 

Felhasználó tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait aktív státusz esetén előre meg nem határozható munkaadói személyi kör előtt a Felhasználó nyilvánosságra hozza. Tekintettel a szolgáltatás jellegére és céljára, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor, vagy az önéletrajz és egyéb adatok feltöltésekor meg nem határozható munkaadói kör számára, akik munkaerőigényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe a Russmedia Digital-tól. E körben részletesen lásd az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseit.

 

Felhasznál tudomásul veszi, hogy a Russmedia Digital a munkaadókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így a Russmedia Digital nem felelős semmilyen kárért, amely a Felhasználót a Webportál szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy munkaadóval a Felhasználó munkaszerződést köt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt a Russmedia Digital közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Russmedia Digital nem tartozik felelősséggel semmilyen, a munkaadó által a Felhasználónak tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.


Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes Adatainak a Webportál adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a fenti feltételek szerint Felhasználó jogosult az adatbázisban elhelyezett személyes adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni, továbbá meghatározni, hogy személyes adatok hozzáférhetőek legyenek-e a munkaadók számára.

 

A Webportálon elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége a Russmedia Digital-t illető szerzői jogi védelem alatt álló adatbázisnak minősül, következésképpen az adatbázis egészének, vagy részeinek bármilyen jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül.

 

Tilos a Webportál álláskeresőknek fenntartott szolgáltatásait üzleti célra igénybe venni. Tilos a Webportál szolgáltatásainak olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Webportál biztonságos vagy rendeltetésszerű működését.

 

Tiltott, jogellenes ,valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén a Russmedia Digital jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni.

 

Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználásból akár a Russmedia Digital-t, akár a munkaadót, akár más személyeket érő kárért.

 

A Russmedia Digital jogosult a Webportál szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a szolgáltatást megszüntetni.

 

A Russmedia Digital jelen felhasználási feltételeket bármikor jogosult módosítani, amelyről a módosított felhasználási feltételek közzétételével értesíti a Felhasználókat. A módosítások a már korábban regisztrált Felhasználók általi használatra is automatikusan kiterjednek.

 

  1. 5.     Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

 

Russmedia Digital Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
e-mail: info@cvonline.hu

Tel.: (+36 1) 374-7000
Fax:(+36 1) 302-1736 vagy (+36 46) 887-350
Bejegyezve a Debreceni Törvényszék Cégbíróságán
Adószám: 11903079-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017251

 


Dátum: 2014. augusztus 27